Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος μτφρ: Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.

Read Article →

λειτουργίες της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη: θρεπτική/αισθητική/κινητική/νοητική

Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει τις παρακάτω (ιεραρχικά ταξινομημένες) λειτουργίες της ψυχής: α. θρεπτική (είναι η ελάχιστη ψυχή, η οποία σχετίζεται με τις λειτουργίες της θρέψης, της αύξησης και της αναπαραγωγής ενός […]

Read Article →

Η κίνηση γίνεται αντιληπτή ως ποιότητα (Αριστοτέλης)

Η κίνηση γίνεται αντιληπτή ως ποιότητα. Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική αντίληψη τα μεγέθη μπορούν να προκύψουν μόνο από λόγους ομοίων ποσοτήτων (π.χ. μεταξύ δυο χρόνων ή δυο αποστάσεων). Ένας λόγος […]

Read Article →