Τα λόγια ενός πολιτικού δεν φανερώνουν την ιδέα που έχει για το θέμα του, αλλά την ιδέα που έχει για το ακροατήριο του. George Will, 1941-, Αμερικανός δημοσιογράφος

Read Article →

Ο Derrida υποστηρίζει, λόγου χάριν, ότι είναι ίσως δυνατόν να  κλονίσει τη μεταφυσική δυαδικότητα, αναστρέφοντας την ιεράρχηση, δίνοντας, με άλλα λόγια, προτεραιότητα στον δεύτερο όρο. Στο Σώμα και όχι στον […]

Read Article →

Η Μεταφυσική

Η Μεταφυσική α. Αποδέχεται την ΎΠΑΡΞΗ ενός Κόσμου αντικειμένων πέραν της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. (Λόγος, Απόλυτη ιδέα, Ding an sich) ————————- β. Χρησιμοποιεί δυαδικές αντιθέσεις. …. Είναι – Μη Είναι, Αληθές-Ψευδές, Παρουσία-Απουσία, […]

Read Article →