η χρονικά ύστερη φιλοσοφία είναι το αποτέλεσμα όλων των φιλοσοφιών που προηγήθηκαν και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει [αυτή] να εμπεριέχει τις αρχές όλων των προηγούμενων φιλοσοφιών· γι’ αυτό είναι, […]

Read Article →