η χρονικά ύστερη φιλοσοφία είναι το αποτέλεσμα όλων των φιλοσοφιών που προηγήθηκαν και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει [αυτή] να εμπεριέχει τις αρχές όλων των προηγούμενων φιλοσοφιών· γι’ αυτό είναι, […]

Read Article →

Για τον Αριστοτέλη η κίνηση περιλαμβάνει τρεις αρχές και τέσσερα αίτια

Για τον Αριστοτέλη η κίνηση περιλαμβάνει τρεις αρχές (υποκείμενον, στέρησις και μορφή) και τέσσερα αίτια (4 διότι: συμβαίνει αυτό διότι…)* * [Για τον Αριστοτέλη η επιστήμη δεν μπορεί να σταματήσει […]

Read Article →

Σοσιαλισμός

Σοσιαλισμός. Η πολιτική θεωρία και ιδεολογία σύμφωνα με την οποία βασική επιδίωξη μιας κοινωνίας πρέπει να είναι : η κοινωνική δικαιοσύνη, νοούμενη ως απάλειψη των ανισοτήτων. Ο στόχος αυτός μπορεί […]

Read Article →

Ντετερμινισμός

Ντετερμινισμός (από το λατινικό deternino = ορίζω, περιορίζω, προσδιορίζω). Μεταφυσική αρχή σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα καθορίζονται από ακριβείς συνθήκες ύπαρξης, με αποτέλεσμα τα ίδια αίτια να προκαλούν πάντοτε […]

Read Article →