Η περαιτέρω ανάλυση της κίνησης οδήγησε τον Αριστοτέλη στην εισαγωγή των εννοιών της ενεργείας και της δυνάμεως

Η περαιτέρω ανάλυση της κίνησης οδήγησε τον Αριστοτέλη στην εισαγωγή των εννοιών της ενεργείας και της δυνάμεως και όρισε την κίνηση ως ενέργεια εκείνου που βρίσκεται ως τέτοιο εν δυνάμει. […]

Read Article →

αρχές της κίνησης κατά τον Αριστοτέλη: υποκείμενον, στέρησις και μορφή

Η κίνηση περιλαμβάνει: 1. ένα υποκείμενο ή ‘υπόστρωμα’ (π.χ. άνθρωπος, σπέρμα), το οποίο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραμένει καθ’ εαυτό σταθερό, ενώ αλλάζει κατά τους προσδιορισμούς του 2. ένα […]

Read Article →