Αυτό ήταν το καταλυτικό επιχείρημα του Αριστοτέλη για την ανυπαρξία του κενού. Ο Αριστοτέλης απορρίπτει τα επιχειρήματα των ατομικών φιλοσόφων τα οποία χρησιμοποιούν την ύπαρξη της κατά τόπον κίνησης για […]

Read Article →

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο κόσμος είναι αιώνιος

Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ύπαρξη άπειρου κενού χρόνου που ακολουθείται από την δημιουργία του κόσμου. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο κόσμος είναι αιώνιος. – Δεν υπάρχει αρχή στον χρόνο. […]

Read Article →