Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη […]

Read Article →