Στίρνερ και Νίτσε: Τα όρια του μηδενισμού

Ηλεκτρονική μεταφορά εισήγησης σε εκδήλωση στη Θεσ/νίκη Ζήσης Σαρίκας – Στίρνερ και Νίτσε: Τα όρια του μηδενισμού via: http://www.vrahokipos.net/old/theory/midenismos.htm Η εποχή των δύο μεγάλων γερμανών στοχαστών για τους οποίους θα […]

Read Article →

Τι συμβαίνει με την ανθρώπινη φύση;

via: http://rabidproletarians.espivblogs.net/archives/40 Οι αναρχικοί όχι μόνο δεν αγνοούν την «ανθρώπινη φύση», αλλά έχουν και τη μόνη πολιτική θεωρία που αντιμετωπίζει αυτή την έννοια με βαθιά σκέψη και προβληματισμό. Πολύ συχνά, […]

Read Article →

Ann Cudd – Contractarianism

Cudd, Ann, “Contractarianism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/contractarianism/&gt;. ————————————— For contractualism see: http://eidetisch.tumblr.com/post/45929110424/contractualism-plato-stanford-edu —————————————- [CONTRACTARIANISM] “Contractarianism” names both a political […]

Read Article →