Τα λόγια ενός πολιτικού δεν φανερώνουν την ιδέα που έχει για το θέμα του, αλλά την ιδέα που έχει για το ακροατήριο του. George Will, 1941-, Αμερικανός δημοσιογράφος

Read Article →

Τα αφανή τοις φανεροίς τεκμαίρου. Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος μτφρ: αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται

Read Article →