Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον

Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ γὰρ ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο κινοῦν καὶ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον, παῦλαν ἔχον κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. μόνον δὴ τὸ αὑτὸ κινοῦν, ἅτε οὐκ ἀπολεῖπον ἑαυτό, […]

Read Article →

Κατά τον Αριστοτέλη η σκέψη, ο ενεργητικός νους, είναι εντελώς ανεξάρτητη από το σώμα

Κατά τον Αριστοτέλη η σκέψη, ο ενεργητικός νους, είναι εντελώς ανεξάρτητη από το σώμα: – για να μπορέσει να παίξει τον ρόλο της στη διανοητική διαδικασία η λειτουργία αυτή πρέπει […]

Read Article →

Υπερβατικός

Υπερβατικός. Οτιδήποτε εκτείνεται πέρα από τα όρια της δυνατής εμπειρίας. Κατά τον Καντ, η υπερβατική γνώση (του θεού, της αθανασίας της ψυχής, της βαθύτερης υφής της πραγματικότητας θεωρημένης καθεαυτήν) δεν […]

Read Article →

Ποια είναι η σχέση του Καντ με τη ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ;

Την παραδοσιακή Μεταφυσική δεν την αγνοεί αλλά την αντιδιαστέλλει από τη Μεταφυσική της εμπειρίας» . Γι αυτόν η παραδοσιακή Μεταφυσική ενδιαφέρεται για τις έννοιες ΘΕΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΑΘΑΝΑΣΙΑ.   Στην Κριτική […]

Read Article →