Στοιχεία Ρομαντισμού βρίσκουμε σε όλες τις εποχές. Ο Ρομαντισμός του Βιργιλίου τον 14ο αιώνα και ο Ρομαντισμός των σουρεαλιστών του 20ου αιώνα είναι δύο καλά παραδείγματα.

Read Article →

Ρομαντισμός

Ο Ρομαντισμός είναι ένα φιλοσοφικό – αλλά και γενικότερα πολιτισμικό – κίνημα που έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα ως αντίδραση στον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ […]

Read Article →