Ο Αριστοτέλης συζητά γενικά περί Φύσεως, και μετά, στο Περί Ψυχής, για την άψυχη και έμψυχη (ζωντανή) φύση[8]. Στο Περί τα Ζώα Ιστορία[9] μελετά τα διάφορα ζωικά είδη. Γενικά, τα […]

Read Article →