Ρομαντισμός

Ο Ρομαντισμός είναι ένα φιλοσοφικό – αλλά και γενικότερα πολιτισμικό – κίνημα που έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα ως αντίδραση στον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ […]

Read Article →

Διαφωτισμός

Διαφωτισμός. Πνευματικό και πολιτιστικό κίνημα της Ευρώπης του 18ου αιώνα. Χαρακτηρίζεται από την πίστη στην πρόοδο, η οποία θα έλθει μέσω της άσκησης του ορθού λόγου, και από την απόρριψη […]

Read Article →

Ιδεολογία

Ιδεολογία. Σύστημα από ιδέες και αξίες που εκφράζουν την εικόνα του κόσμου, τη “συνείδηση” που έχει μια κοινωνική ομάδα ή τάξη, μια κοινωνία ή και ολόκληρος ο κόσμος. Είναι ένα […]

Read Article →