ΥΠΑΡΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Fink adds: “The ground, posited in the phenomenological idea of laying-a-ground, is the ‘self’ which uncovers itself only in pure self-meditation” (p.165/13-14). Ο ΦΙΝΚ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ: “ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ, ΠΟΥ […]

Read Article →