Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε. – Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος μτφρ: [Στην αρχή] όλα τα πράγματα ήταν ίδια. Μετά ήρθε ο νους […]

Read Article →