το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο

το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο Συγγραφέας: Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας Πηγή: http://users.sch.gr/kassetas/0%20000%200%200%20aaPostmodern.htm Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. Ο Διαφωτισμός, θεμελιωμένος πάνω στον ΛΟΓΟ, επέβαλε ένα είδος απελευθέρωσης από τις μεταφυσικές, θρησκευτικές και πολιτικές βεβαιότητες, […]

Read Article →

Από την άλλη πλευρά ο  ΛΟΓΟΣ ήταν γι αυτούς  η «κατανόηση της συνολικότητας των πραγμάτων και του βαθύτερου αλληλοσυσχετισμού τους» και υπό αυτή την έννοια κάτι ΑΝΩΤΕΡΟ από το αντιλαμβάνεσθαι.

Read Article →

Λόγος

Λόγος, α) Ο νους, το “μυαλό”, το “πνεύμα”, β) Η συλλογιστική ικανότητα της ψυχής, με την οποία αυτή τακτοποιεί, oργανώνει και αξιοποιεί τα νοήματα της. γ) Η γλωσσική έκφραση-προφορική ή […]

Read Article →