το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο

το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο Συγγραφέας: Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας Πηγή: http://users.sch.gr/kassetas/0%20000%200%200%20aaPostmodern.htm Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. Ο Διαφωτισμός, θεμελιωμένος πάνω στον ΛΟΓΟ, επέβαλε ένα είδος απελευθέρωσης από τις μεταφυσικές, θρησκευτικές και πολιτικές βεβαιότητες, […]

Read Article →

Από την άλλη πλευρά ο  ΛΟΓΟΣ ήταν γι αυτούς  η «κατανόηση της συνολικότητας των πραγμάτων και του βαθύτερου αλληλοσυσχετισμού τους» και υπό αυτή την έννοια κάτι ΑΝΩΤΕΡΟ από το αντιλαμβάνεσθαι.

Read Article →

Λόγος

Λόγος, α) Ο νους, το “μυαλό”, το “πνεύμα”, β) Η συλλογιστική ικανότητα της ψυχής, με την οποία αυτή τακτοποιεί, oργανώνει και αξιοποιεί τα νοήματα της. γ) Η γλωσσική έκφραση-προφορική ή […]

Read Article →

Επιχείρημα

Επιχείρημα. Ένα σύνολο προτάσεων (των προκειμένων) που επιτρέπουν να οδηγηθούμε λογικά σε μια άλλη πρόταση (το συμπέρασμα). Σε ένα παραγωγικό επιχείρημα οδηγούμαστε συνήθως από το γενικό στο επιμέρους, και το […]

Read Article →

ΛΟΓΟΣ

19. Ο ΛΟΓΟΣ είναι φιλοσοφικός όρος τον οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ηράκλειτος με σημαινόμενο την καθολικότητα και την αναγκαιότητα του Φυσικού Νόμου. Γι αυτόν   ΌΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ και το […]

Read Article →