Στον Αριστοτέλη το πεδίο της φύσης ουσιαστικά ταυτίζεται με το πεδίο της κίνησης, και ακριβέστερα της αυτοκίνησης. Τα τεχνητά πράγματα έχουν την αιτία της κίνησής τους έξω από αυτά, κινούνται […]

Read Article →

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Γενικά, ως «μαθηματικοποίηση της φύσης» μπορεί να θεωρηθεί η αντικατάσταση των εργαλειακών θεωρήσεων της μαθηματικής προσέγγισης στην μελέτη της φύσης με μια πιο πραγματοκρατική (ρεαλιστική) θεώρηση. […]

Read Article →