Η έκταση είναι άπειρα διαιρετή αλλά όχι άπειρα διαιρεμένη

Το μέγεθος (π.χ. η έκταση στο χώρο) είναι άπειρο κατά διαίρεσιν. Ενώ, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σώμα άπειρης έκτασης (το σύμπαν είναι πεπερασμένο), εντούτοις […]

Read Article →

Η  ομοιογένεια του χώρου  – η αποδοχή δηλαδή του ότι τα γεωμετρικά σημεία είναι ισοδύναμα- οδηγεί στη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ . Η ισοτροπία του χώρου – η αποδοχή δηλαδή του […]

Read Article →

Εποπτεία

Εποπτεία. Στη γνωσιολογία του Καντ οι εποπτείες είναι οι άμεσες, ενιαίες παραστάσεις που παρουσιάζονται στις αισθήσεις μας. Αυτές περιέχουν το πολλαπλό εμπειρικό υλικό, το οποίο έχει ήδη μεταβληθεί σε μια […]

Read Article →

Ο ΧΩΡΟΣ, ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ δεν είναι ιδιότητες του «έξω Σύμπαντος» αλλά ιδιότητες της ανθρώπινης νόησης, κατηγορίες a priori ανεξάρτητες [FN, ???] από την εμπειρία, κατηγορίες υπερβατικές.   Ο […]

Read Article →