Ο ανόητος ούτε συγχωρεί ούτε ξεχνά. Ο αφελής και συγχωρεί και ξεχνά. Ο έξυπνος συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνά. Thomas Szasz, 1920-2012, Ουγγροαμερικανός ψυχίατρος

Read Article →

Τα κοινά συστατικά της καλής υγείας και της μακροζωίας είναι: Καλή διάθεση, καθαρός αέρας, όχι βαριά εργασία, λίγο άγχος. Philip Sidney, 1554-1586, Άγγλος ποιητής & αυλικός

Read Article →

Οι συνηθισμένες πράξεις ρουτίνας που κάνουμε κάθε μέρα στο σπίτι είναι πιο σημαντικές για την ψυχή από ό,τι δείχνει η απλότητά τους. Thomas More, 1477-1535, Άγγλος ουμανιστής

Read Article →

Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη […]

Read Article →

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από […]

Read Article →

Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται. Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος μτφρ: όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και οι ψυχές χάνουν τη δύναμή τους

Read Article →

Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος. Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την […]

Read Article →