ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (A PRIORI/APOSTERIORI, ANALYTICAL/SYNTHETIC)

Από τον συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχουν  τεσσάρων ειδών προτάσεις ˙οι αναλυτικές a priori, οι αναλυτικές a posteriori, οι συνθετικές a priori και οι  συνθετικές a posteriori. Ισχύει αυτό;————————Όχι. […]

Read Article →

a posteriori (κατά λέξη ερμηνεία: εκ των υστέρων)

a posteriori (κατά λέξη ερμηνεία: εκ των υστέρων). Ιδιότητα γνωστικών στοιχείων που δεν προϋπάρχουν στην ανθρώπινη νόηση, αλλά προέρχονται από την εμπειρικά προσιτή πραγματικότητα. Ο όρος χρησιμοποιείται ως επίθετο (έννοια […]

Read Article →