ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (A PRIORI/APOSTERIORI, ANALYTICAL/SYNTHETIC)

Από τον συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχουν  τεσσάρων ειδών προτάσεις ˙οι αναλυτικές a priori, οι αναλυτικές a posteriori, οι συνθετικές a priori και οι  συνθετικές a posteriori. Ισχύει αυτό;
————————
Όχι. Μία a posteriori αναλυτική  πρόταση δεν έχει νόημα.
—————————
Οι προτάσεις δηλαδή που μπορούν να υπάρξουν είναι τριών ειδών.

Αναλυτικές a priori                         
– Το Α είναι ταυτόσημο με το Α. [ΑΥΤΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ] [ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ]
– Το ηλεκτρόνιο ή έχει αδράνεια ή δεν έχει αδράνεια [ΕΙΤΕ/ΕΙΤΕ] [ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΟΥ]
– Το διώροφο σπίτι είναι  σπίτι [ΕΙΔΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΓΕΝΟΣ/ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ)]

Αναλυτικές a posteriori
Δεν υπάρχουν

Συνθετικές a posteriori          
– Ο αναπτήρας μου έχει χρώμα κόκκινο [ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ]  
– Ο γιος μου ζυγίζει πάνω από 60 κιλά [ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ]
– Υπάρχουν ζώα που ζουν στον Βόρειο Πόλο [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ]      
– Το σπίτι της αγαπημένης του είναι διώροφο [ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ] [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ]

Συνθετικές a priori               
– Κάθε γεγονός έχει την αιτία του.                
– Ένα κι ένα κάνουν δύο.
– Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με δύο ορθές.

Πηγή: http://users.sch.gr/kassetas/philKant8.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s