Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα. Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια. Advertisements

Read Article →

Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς. Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Read Article →