Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πλούταρχος, […]

Read Article →

Nους ορή και νους ακούει, τάλλα δε τυφλά και κωφά. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός (αναπαραγωγή και επέκταση παλαιότερου στίχου του Επίχαρμου)

Read Article →