Ρεαλισμός

Ρεαλισμός. Όρος που σημαίνει γενικά [[[ανεξάρτητη ύπαρξη]]] και παραπέμπει σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές θεωρίες: α) [[[Σε αντίθεση προς τον ιδεαλισμό, δηλώνει τη θεωρία ότι υπάρχει ένας κόσμος πραγμάτων που δεν […]

Read Article →

Νομιναλισμός (ονοματοκρατία)

Νομιναλισμός (ονοματοκρατία). Η λέξη προέρχεται από το λατινικό nomen, που σημαίνει όνομα. Στη σχολαστική φιλοσοφία του Μεσαίωνα ήταν η άποψη που υποστήριζε ότι οι γενικές έννοιες δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από […]

Read Article →