Η μεγαλύτερη επανάσταση στη ζωή μου ήταν η αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα εξωτερικά γνωρίσματα της ζωής τους, αλλάζοντας τη νοοτροπία τους. William James, 1842-1910, Αμερικανός φιλόσοφος

Read Article →

Νομίζω τους ανθρώπους ουκ εν τη οικία τον πλούτον και την πενίαν έχειν, αλλ’ εν ταις ψυχαίς. Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Read Article →