Αυτό ήταν το καταλυτικό επιχείρημα του Αριστοτέλη για την ανυπαρξία του κενού. Ο Αριστοτέλης απορρίπτει τα επιχειρήματα των ατομικών φιλοσόφων τα οποία χρησιμοποιούν την ύπαρξη της κατά τόπον κίνησης για […]

Read Article →

Τα επιχειρήματα του Αριστοτέλη κατά της ύπαρξης κενού στηρίζονται στην θεωρία του για την κίνηση

Τα επιχειρήματα του Αριστοτέλη κατά της ύπαρξης κενού στηρίζονται στην θεωρία του για την κίνηση. ——————————— Κατά τον Αριστοτέλη η ταχύτητα ενός σώματος*[Φυσικά Η, 249b 27 – 250b 7 και […]

Read Article →