αγάπη

<!— |Name: Love||Template: Emotions  |—> Αγάπη via: http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7 see: http://en.wikipedia.org/wiki/love Είναι ένα [[συναίσθημα]]. ==[[Εισαγωγή]]== Η ”’αγάπη”’ είναι ένα από τα πρωταρχικά [[συναίσθημα|συναισθήματα]], ένα φαινόμενο με απόλυτη αξία. Η αγάπη, σε […]

Read Article →