Τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσομεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων»*[Φυσικής Ακροάσεως Α184a 12-14.]. Τα καλούμενα στοιχεία […]

Read Article →

Υλισμός

Υλισμός. Η θέση σύμφωνα με την οποία ο υλικός κόσμος είναι η μοναδική πραγματικότητα στην οποία ανάγονται όλα τα άλλα (γνώση, ιδεολογία, συνείδηση). Αντίθετες έννοιες του υλισμού είναι η αϋλοκρατία, […]

Read Article →