ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (A PRIORI/APOSTERIORI, ANALYTICAL/SYNTHETIC)

Από τον συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχουν  τεσσάρων ειδών προτάσεις ˙οι αναλυτικές a priori, οι αναλυτικές a posteriori, οι συνθετικές a priori και οι  συνθετικές a posteriori. Ισχύει αυτό;————————Όχι. […]

Read Article →