Ο Derrida υποστηρίζει, λόγου χάριν, ότι είναι ίσως δυνατόν να  κλονίσει τη μεταφυσική δυαδικότητα, αναστρέφοντας την ιεράρχηση, δίνοντας, με άλλα λόγια, προτεραιότητα στον δεύτερο όρο. Στο Σώμα και όχι στον […]

Read Article →