Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος είναι καθαρά ψυχολογική σχέση (David Hume)

Από την άλλη πλευρά, όμως, υιοθετώντας μια σκεπτικιστική στάση, ο Hume διακηρύσσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία βεβαιότητα για τους φυσικούς νόμους. «Γιατί διατυπώνοντας ένα φυσικό νόμο δεν λέμε […]

Read Article →