η χρονικά ύστερη φιλοσοφία είναι το αποτέλεσμα όλων των φιλοσοφιών που προηγήθηκαν και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει [αυτή] να εμπεριέχει τις αρχές όλων των προηγούμενων φιλοσοφιών· γι’ αυτό είναι, αν είναι διαφορετική φιλοσοφία, η πιο ανεπτυγμένη, η πιο πλούσια και η πιο συγκεκριμένη

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie, § 13 (via bygone)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s