το παράδοξο του βέλους (Zeno)

Σύμφωνα με το παράδοξο του βέλους*[Βλ. Gr. Vlastos (1966): «A note on Zeno’s Arrow», Phronesis, τ. 11.], το κινούμενο βέλος είναι πάντα ακίνητο.

Ένα κινούμενο βέλος κινείται είτε στον τόπο που δεν βρίσκεται, ή στον τόπο που βρίσκεται.

Αλλά δεν θα μπορούσε να κινηθεί ούτε στον τόπο που δεν βρίσκεται, ούτε στον τόπο που βρίσκεται, γιατί αυτός ο τόπος είναι ίσος με τον εαυτό του.

::: Και κάθε τι, είναι πάντα σε ηρεμία, για κάθε στιγμή (μηδενικής διάρκειας), στην οποία καταλαμβάνει ένα τόπο ίσο με αυτό το ίδιο.

Αφού η τελευταία πρόταση αληθεύει για κάθε στιγμή, έπεται ότι το βέλος δεν κινείται ποτέ.

Πηγή: http://epo31dm.blogspot.gr/2004/11/blog-post.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s