το παράδοξο του Αχιλλέα και της χελώνας (Zeno)

Σύμφωνα με το παράδοξο του Αχιλλέα και της χελώνας, αν ο Αχιλλέας αφήσει μια χελώνα να ξεκινήσει από ένα σημείο που βρίσκεται πιο μπροστά από αυτόν, τότε – αν και ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή – ο Αχιλλέας δεν φτάνει ποτέ την χελώνα.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο Αχιλλέας πρέπει πρώτα να φτάσει το μέρος απ’ όπου ξεκίνησε η χελώνα.

Κατά τον χρόνο αυτό, όμως, η χελώνα θα έχει πάει σε ένα άλλο σημείο, πιο μπροστά.

Ο Αχιλλέας τότε θα πρέπει να πάει σ’ αυτό το σημείο, αλλά πάλι η χελώνα θα έχει πάει πιο μπροστά.

Έτσι, ο Αχιλλέας θα πρέπει πάντα να πηγαίνει πρώτα στο σημείο από το οποίο η χελώνα μόλις έφυγε, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, πάντα η χελώνα θα προπορεύεται.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι προσπάθειες του Αχιλλέα θα συνοδεύονται πάντα από ταπεινωτικές αποτυχίες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s