Οι «θετικές» απόψεις του Καντ υπαγορεύτηκαν  – κυρίως- από τον Διαφωτισμό της εποχής του ο οποίος συνδύαζε σον σεβασμό στη νευτωνική Φυσική και στα Μαθηματικά και την κοινωνική γαλλο-βρετανική χειραφέτηση

 

Στη  φάση μετά το 1755 ο Καντ δήλωνε νευτωνιστής αλλά εξέφραζε και τον απεριόριστο θαυμασμό του για τον JeanJacquesRousseau. Παράλληλα ο αγγλικός Διαφωτισμός – και περισσότερο ο σκεπτικισμός του Hume – διείσδυε στη σκέψη του και του ασκούσε  μεγάλη επίδραση

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s