Ο ΧΩΡΟΣ, ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ δεν είναι ιδιότητες του «έξω Σύμπαντος» αλλά ιδιότητες της ανθρώπινης νόησης, κατηγορίες a priori ανεξάρτητες [FN, ???] από την εμπειρία, κατηγορίες υπερβατικές.

 

Ο Καντ μας λέει επίσης ότι «δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε εάν ο Κόσμος περιέχει την Αιτιότητα. Η Αιτιότητα είναι κι αυτή έννοια a priori.                                

 

 Ο ΧΩΡΟΣ,  ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ δεν έχουν σχέση με το Ding an sich της «αδύνατον να γίνει γνωστικό αντικείμενο» Πραγματικότητας.  

 

Μια συνέπεια αυτής της θεώρησης είναι η άποψη ότι η χρήση των Μαθηματικών είναι νόμιμη –όχι μόνο στην ουράνια Μηχανική – αλλά και σε κάθε επίγεια Μηχανική αφού ο ΧΩΡΟΣ και ο ΧΡΟΝΟΣ όπου τα γεγονότα εγγράφονται δεν είναι πράγματα εξωτερικά, αλλά a priori ιδιότητες του μηχανισμού της νόησης, βάση κάθε αισθητηριακής εμπειρίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s