λειτουργίες της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη: θρεπτική/αισθητική/κινητική/νοητική

Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει τις παρακάτω (ιεραρχικά ταξινομημένες) λειτουργίες της ψυχής: α. θρεπτική (είναι η ελάχιστη ψυχή, η οποία σχετίζεται με τις λειτουργίες της θρέψης, της αύξησης και της αναπαραγωγής ενός […]

Read Article →

η ψυχή είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθιστούν ένα σώμα ζωντανό οργανισμό (Aristotle)

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ο Αριστοτέλης με τον όρο «ψυχή» δεν εννοούσε αυτό που εννοούσαν οι χριστιανοί. Στο έργο του Περί Ψυχής προσπαθεί να αποδείξει ότι η ψυχή δεν μπορεί […]

Read Article →

Συμπεριφορισμός (μπιχεβιορισμός)

Συμπεριφορισμός (μπιχεβιορισμός). Η θεωρία συμφωνά με την οποία – όλα τα πνευματικά, νοητικά ή ψυχικά φαινόμενα δε φανερώνουν – την ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης υπόστασης ή ουσίας, αλλά συνίστανται απλώς σε […]

Read Article →

Λειτουργισμός

Λειτουργισμός. Θεωρία για τη φύση των νοητικών και γενικότερα των ψυχικών φαινομένων, εμπνευσμένη από το πρότυπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, εκείνο που ονομάζουμε ψυχή, πνεύμα ή […]

Read Article →

DESCARTES VS. ARISTOTLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

DESCARTES VS. ARISTOTLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Στον Ντεκάρτ, αντίθετα από τον Αριστοτέλη, όπου υπάρχουν τρία είδη ψυχών (διανοητική, θρεπτική, αισθητική), η ψυχή είναι μόνο διανοητική. Η ζωή είναι […]

Read Article →