Ρεαλισμός

Ρεαλισμός. Όρος που σημαίνει γενικά [[[ανεξάρτητη ύπαρξη]]] και παραπέμπει σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές θεωρίες: α) [[[Σε αντίθεση προς τον ιδεαλισμό, δηλώνει τη θεωρία ότι υπάρχει ένας κόσμος πραγμάτων που δεν […]

Read Article →

Ον

Ον. α) Αυτό που έχει αντικειμενική ύπαρξη, β) Όλα όσα υπάρχουν γενικά, η αντικειμενική πραγματικότητα συνολικά, γ) Αυτό που υπάρχει πραγματικά και μάλιστα διαφοροποιείται από τα φαινόμενα των οποίων αποτελεί […]

Read Article →