Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή. Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Read Article →

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από […]

Read Article →

η ψυχή είναι το σύνολο των λειτουργιών που καθιστούν ένα σώμα ζωντανό οργανισμό (Aristotle)

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ο Αριστοτέλης με τον όρο «ψυχή» δεν εννοούσε αυτό που εννοούσαν οι χριστιανοί. Στο έργο του Περί Ψυχής προσπαθεί να αποδείξει ότι η ψυχή δεν μπορεί […]

Read Article →

Ο Αριστοτέλης συζητά γενικά περί Φύσεως, και μετά, στο Περί Ψυχής, για την άψυχη και έμψυχη (ζωντανή) φύση[8]. Στο Περί τα Ζώα Ιστορία[9] μελετά τα διάφορα ζωικά είδη. Γενικά, τα […]

Read Article →