συναίσθημα

<!— |Name: Emotion| |Template: Emotions | —> Συναίσθημα via: http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1 see: http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion Είναι μία ψυχική κατάσταση. ==Ετυμολογία== Η ονομασία “Συναίσθημα ” σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη “αίσθημα”. ==Εισαγωγή== ‘Συναίσθημα‘ είναι […]

Read Article →