Από την άλλη πλευρά ο  ΛΟΓΟΣ ήταν γι αυτούς  η «κατανόηση της συνολικότητας των πραγμάτων και του βαθύτερου αλληλοσυσχετισμού τους» και υπό αυτή την έννοια κάτι ΑΝΩΤΕΡΟ από το αντιλαμβάνεσθαι.

Read Article →

Λόγος

Λόγος, α) Ο νους, το “μυαλό”, το “πνεύμα”, β) Η συλλογιστική ικανότητα της ψυχής, με την οποία αυτή τακτοποιεί, oργανώνει και αξιοποιεί τα νοήματα της. γ) Η γλωσσική έκφραση-προφορική ή […]

Read Article →

ΛΟΓΟΣ

19. Ο ΛΟΓΟΣ είναι φιλοσοφικός όρος τον οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ηράκλειτος με σημαινόμενο την καθολικότητα και την αναγκαιότητα του Φυσικού Νόμου. Γι αυτόν   ΌΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ και το […]

Read Article →