Ο Αριστοτέλης στο έργο του Φυσική Ακρόασις συζητά την κίνηση

Ο Αριστοτέλης στο έργο του Φυσική Ακρόασις συζητά την κίνηση, όμως ο πίνακας περιεχομένων είναι ριζικά διαφορετικός από αυτόν ενός σύγχρονου βιβλίου φυσικής. Σε ένα σύγχρονο βιβλίο φυσικής βλέπει κανείς […]

Read Article →