Το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι των της παιδεύσεως της ημετέρας ή των της κοινής φύσεως μετέχοντας. Ισοκράτης, 436-338 […]

Read Article →

Πειρώ τω μεν σώματι είναι φιλόπονος, τη δε ψυχή φιλόσοφος. Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας μτφρ: να προσπαθείς να είσαι φιλόπονος όσον αφορά το σώμα και φιλόσοφος όσον αφορά την […]

Read Article →