Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος είναι καθαρά ψυχολογική σχέση (David Hume)

Από την άλλη πλευρά, όμως, υιοθετώντας μια σκεπτικιστική στάση, ο Hume διακηρύσσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία βεβαιότητα για τους φυσικούς νόμους. «Γιατί διατυπώνοντας ένα φυσικό νόμο δεν λέμε τίποτα περισσότερο από το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει μέχρι τώρα να συμβαίνει αυτό το γεγονός. Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος είναι καθαρά ψυχολογική σχέση»[Μολύβας Γ., Φιλοσοφία στην Ευρώπη, τ. Β΄, ΕΑΠ, (Πάτρα 2000): 62. ].

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s