Λυσσασμένοι Προλετάριοι

Σε αυτή τη κατεύθυνση δημιουργήσαμε τη μεταφραστική ομάδα «Λυσσασμένοι Προλετάριοι» με κύριο σκοπό την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα έρθει μόνο αν δράσουμε ριζοσπαστικά και κυρίως επιθετικά. Θέλουμε όμως αυτή η πράξη να τροφοδοτείται από τη θεωρία που πηγάζει από την ιστορική μνήμη.

Τα έργα που μεταφράζει και θα μεταφράζει η ομάδα αυτή ασχολούνται κυρίως με τη θεωρία και την ιστορία. Έργα ριζοσπαστικά που καταπιάνονται με θεωρητικά ζητήματα και πτυχές του Αναρχισμού ή της Αναρχίας. Επίσης έργα ιστορικά που αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές (απ’ αυτές που έντεχνα κρύβονται απ’ τους παραχαράκτες της ιστορίας – τους εξουσιαστές) γνωστών ή όχι αγώνων αντίστασης. Και όλα αυτά προς μια κατεύθυνση: την παγκόσμια απελευθέρωση της ανθρωπότητας και της Γης από τις αλυσίδες του Κεφαλαίου και των Κρατών.

Για την Αναρχία.

Λυσσασμένοι Προλετάριοι

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s