Ηράκλειτος – αποσπάσματα

Ἡράκλειτος

 

Σημείωση

Ο παραπάνω διαχωρισμός, αν και κατά περιεχόμενο, είναι αυθαίρετος. Από τις διάφορες εκδόσεις με μετάφραση και ερμηνεία των αποσπασμάτων του Ηράκλειτου διάλεξα αυτήν σε επιμέλεια Ζαν Μπραν “Ηράκλειτος” από τις εκδόσεις “ΠΛΕΘΡΟΝ”. Η μετάφραση των αποσπασμάτων είναι της Πόλυς Γκίκα ενώ το αρχαίο κείμενο από το βιβλίο του Hermann Diels αναθεωρημένο και συμπληρωμένο απότον Walther Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker (9η εκδ. Βερολίνο 1960).

Ευχαριστώ τις εκδόσεις “ΠΛΕΘΡΟΝ” για την άδεια τους να δημοσιευτούν η μετάφραση και τα σχόλια.

 


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Φεβρουάριος 2002

Ηράκλειτος – αποσπάσματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s