αγάπη

<!—
|Name: Love|
|Template: Emotions  |
—>

Αγάπη

via: http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7

see: http://en.wikipedia.org/wiki/love

Είναι ένα [[συναίσθημα]].

==[[Εισαγωγή]]==

Η ”’αγάπη”’ είναι ένα από τα πρωταρχικά [[συναίσθημα|συναισθήματα]], ένα φαινόμενο με απόλυτη αξία.

Η αγάπη, σε γενικές γραμμές, περιγράφει την έντονη έλξη κάποιου προς κάποιο άλλο πρόσωπο, τόπο ή αντικείμενο.

Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και φροντίδας αλλά και την ύπαρξη ταύτισης με τα πράγματα αυτά.

Ο όρος αγάπη περιγράφει έναν έντονο συναισθηματικό δεσμό ή συναισθηματική [[κατάσταση]].

Με τη συνηθισμένη του χρήση, ο όρος αναφέρεται στη διαπροσωπική αγάπη, τα συναισθήματα που νιώθει ένα πρόσωπο για κάποιο άλλο πρόσωπο.

Η αγάπη θεωρείται ταυτόσημη με τον [[έρωτας|έρωτα]] και εκείνος με την σειρά του καταδικασμένος κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους από την εκκλησία.

==Εσωτερική [[Αρθρογραφία]]==

{Emotions}
*[[συναίσθημα ]]
*[[ ψυχή]]

==[[Ιστογραφία]]==

* http://el.wikipedia.org/wiki/Αγάπη
* http://www.livepedia.gr/index.php?title=Αγάπη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s