χρόνος κατά τον Αριστοτέλη

Χρόνος είναι το μέτρο της αλλαγής που συμβαίνει σε ένα ζώντα οργανισμό (π.χ. το σάπισμα του μήλου) ή η τοπική κίνηση.

– Αν δεν υπάρχει ούτε κάποιο σώμα ούτε αλλαγή, δεν υπάρχει χρόνος.

– Αν δεν υπάρχει αλλαγή δεν υπάρχει χρόνος για να κάνουμε καμία μέτρηση.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s