τα τέσσερα παράδοξα της κίνησης του Ζήνωνα

Με βάση τις θέσεις του για

την κίνηση, τον τόπο, τον χρόνο, το κενό, το συνεχές και το άπειρο,

ο Αριστοτέλης εξετάζει τα τέσσερα παράδοξα της κίνησης με τα οποία ο Ζήνων ο Ελεάτης προσπαθούσε να υπερασπισθεί το Παρμενίδιο δόγμα ότι η πραγματικότητα (το όντως ον) είναι αναλλοίωτη*

*[

– Στο πρώτο παράδοξο (της διχοτομίας) η κίνηση είναι αδύνατη,

– στο δεύτερο (του Αχιλλέα και της χελώνας), ο Αχιλλέας αποτυγχάνει να φτάσει μια προπορευόμενη χελώνα.

– Στο τρίτο παράδοξο (παράδοξο του βέλους), ένα κινούμενο βέλος είναι στην πραγματικότητα ακίνητο.

– Τέλος, στο τέταρτο παράδοξο (παράδοξο του σταδίου), ο Ζήνωνας δείχνει ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούνται από ελάχιστα, αδιαίρετα στοιχεία.

Εδώ θα αναφερθούμε στα τρία πρώτα παράδοξα. Για μια κριτική εξέταση και των τεσσάρων παραδόξων βλ. Δ. Μεντζενιώτης: «Τα παράδοξα του Ζήνωνα: Συμβολή σε μια ατέλειωτη συζήτηση», Εποπτεία, τ.90, 1984.].

Πηγή: http://epo31dm.blogspot.gr/2004/11/blog-post.html

Δες επίσης: Aristotle vs. Zeno on movement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s