τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης

Τα καλούμενα στοιχεία είναι τα βασικά συστατικά της αισθητής ύλης*

*[Είναι οι έσχατες οντότητες με την έννοια ότι η μόνη ανάλυση στην οποία μπορούν να υποβληθούν είναι σε πρώτη ύλη και στις εναντιότητες θερμό και ψυχρό, ξηρό και υγρό.

Η πρώτη ύλη, όμως, δεν είναι αισθητή, δεν ανακαλύπτεται ποτέ μόνο από την εμπειρία και αναγνωρίζεται μόνο από την αφαιρετική σκέψη. (Περί γενέσεως και φθοράς, 329a 24-26).].

Τα στοιχεία είναι τέσσερα: γη, ύδωρ, αήρ και πυρ.

Κάθε στοιχείο ανάγεται σε κάτι ακόμα πιο θεμελιώδες, στις πρώτες εναντιώσεις (μορφή και στέρηση), οι οποίες είναι απτές ιδιότητες όπως βαρύ-ελαφρό ή σκληρό-μαλακό, θερμό-ψυχρό, και ξηρό-υγρό.

Τα στοιχεία αναμειγνύονται το ένα με το άλλο και μετασχηματίζονται, και έτσι πρέπει να ασκούν και να δέχονται αμοιβαία επίδραση.

Μια και οι απτές ιδιότητες βαρύ-ελαφρύ, σκληρό-μαλακό, τραχύ-λείο, παχύ-λεπτό δεν είναι ούτε ποιητικές ούτε παθητικές, τα στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες θερμό-ψυχρό, και ξηρό-υγρό. Αυτές οι ιδιότητες συνδυάζονται σε τέσσερις συζεύξεις (ζεύγη) και από κάθε σύζευξη προκύπτει ένα από τα στοιχεία [15]:

Τα 4 Στοιχεία

Ø το θερμό και ξηρό παράγουν πυρ,
Ø το θερμό και το υγρό παράγουν αέρα,
Ø το ψυχρό και το υγρό παράγουν ύδωρ,
Ø το ψυχρό και το ξηρό παράγουν γη.

Αυτό που ονομάζουμε πυρ είναι «υπερβολή θερμότητος, ώσπερ και κρύσταλλος [είναι υπερβολή] ψυχρότητος». Σε κάθε ένα από τα στοιχεία υπερισχύει μια ιδιότητα – στη γη το ξηρό, στο ύδωρ το ψυχρό, στον αέρα το υγρό, στο πυρ το θερμό[16].

Στα βιβλία Γ και Δ των Φυσικών εξετάζονται τα στοιχεία ως προς το βάρος και την ελαφρότητα, εξετάζονται δηλαδή οι τάσεις τους προς κατά τόπον κίνηση. Για τον Αριστοτέλη υπάρχει απόλυτο βάρος και απόλυτη ελαφρότητα. Το βάρος είναι η τάση ορισμένων σωμάτων να κινούνται προς το κέντρο και ελαφρότητα η τάση τους να κινούνται προς την περιφέρεια του σύμπαντος. Τα στοιχεία διατάσσονται, από κάτω προς τα πάνω με τη σειρά: γη, ύδωρ, αήρ και πυρ. Η θέση της γης στο κέντρο του σύμπαντος είναι μέρος της ιδιαίτερης φύσης της. Η φορά του πυρός προς τα πάνω και της γης προς τα κάτω είναι μέρος της φύσης τους. Η κίνηση των σωμάτων προς τα πάνω και προς τα κάτω είναι η πραγμάτωση μιας δυνατότητας.

Πηγή: http://epo31dm.blogspot.gr/2004/11/blog-post.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s